The Lis Café
Address
Tudenham Caravan Park
Tudenham
Mullingar
Co Westmeath